ἐγ-κονητί

[709] ἐγ-κονητί, in Eile, mit Anstrengung, κατέμαρψεν, Pind. N. 3, 35.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 709.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: