ἐγ-κοσμέω

[709] ἐγ-κοσμέω, in Etwas hineinordnen, darin in Ordnung stellen, τεύχεα νηΐ Od. 15, 218; ἀρχῇ ἐγκοσμηϑείς Dion. Hal. 10, 54.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 709.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: