ἐγ-κράτεια

[710] ἐγ-κράτεια, , Enthaltsamkeit, τινός, von Etwas, Selbstbeherrschung, bes. Mäßigung in sinnlichen Genüssen, ἡδονῶν καὶ ἐπιϑυμιῶν Plat. Rep. IV, 430 e; ἑαυτοῦ III, 390 b; πάντων, ὑφ' ὧν κρατεῖσϑαι τὴν ψυχὴν αἰσχρόν Isocr. 1, 21; ἀφροδισίας Xen. Ages. 5, 4; πρὸς ἐπιϑυμίαν Mem. 2, 1, 1; Plut. Tib. Graech. 3; Plat. defin. 412 a ἐγκ. ψυχῆς πρὸς τὰ φοβερὰ καὶ δεινά.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 710.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: