ἐγ-κρίνω

[710] ἐγ-κρίνω (s. κρίνω), darein wählen, durch die Wahl in eine Gattung aufnehmen, zulassen unter, ἐπιλήσμονα ψυχὴν ἐν ταῖς ἱκανῶς φιλοσόφοις μήποτε ἐγκρίνωμεν Plat. Rep. VI, 486 d; εἰς τὴν αἵρεσιν ἐγκρινέσϑω Legg. VI, 755 d; εἰς ἀριϑμόν τινα ἐγκριτέον Rep. VII, 537 a, zu der Zahl rechnen, dazuzählen; ἐάν τις εἰς τὴν γερουσίαν ἐγκριϑῇ Dem. Lept. 107, bei den Spartanern das eigentliche Wort dafür; ἄνδρα ἄριστον, für den Besten gelten lassen, Eur. Herc. Fur. 183; Xen. πάντ' ἐποίησαν ὅπως ἂν δι' ἐκεῖνον ἐγκριϑείη τὸ στάδιον, zum Stadium zugelassen zu werden, Hell. 4, 1, 40; übh. = billigen, Pol. 9, 2, 4. Bei Sp., wie Phot., Suid. = für mustergültig (einen Schriftsteller) erklären. – Pass., ἐγκριϑῆναι ὁμίλῳ, sich unter den Haufen mischen, Ap. Rh. 1, 48. 227.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 710.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: