ἐγ-κροτέω

[710] ἐγ-κροτέω, darein-, anschlagen, ϑύραις, an die Thür klopfen, Leon. Tar. 1 (aber V, 206 οὐ κοτέουσα); ἐγκροτούμεναι πυγμαί, auf einander losschlagende Fäuste, Eur. I. T. 1334; εἰς ἓν μέλος ἐγκροτέουσαι ποσσίν, nach einer Weise den Takt mit den Füßen stampfend, schlagend, Theocr. 18, 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 710.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: