ἐγ-κτίζω

[711] ἐγ-κτίζω, darin erbauen, gründen, πόλεις ἔϑνεσιν Plut. Alex. fort. 1, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 711.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: