ἐγ-κυκλέω

[711] ἐγ-κυκλέω, einwickeln, Hippocr.; οὐκ οἶδ' ὅποι ἐγκεκύκλησαι Ar. Vesp. 699 wird ἀνέστραψαι erkl., etwa = herumkriegen; Droysen: übertölpeln.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 711.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: