ἐγ-κυλίω

[711] ἐγ-κυλίω (s. κυλίω), darin wälzen; πολλοῖς ἑαυτὸν πράγμασιν ἐγκυλῖσαι Pherecrat. bei Stob. flor. 116, 12. – Sonst im pass. = sich darin herumwälzen, Theophr.; oft übertr., wie versari, εἰς πολιτικὰς πράξεις ἐγκυλισϑείς, in die Staatshändel verwickelt, Dion. Hal. 11, 36; – med. ἐγκυλίσασϑαι, Luc. Hipp. 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 711.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: