ἐγ-χαίνω

[712] ἐγ-χαίνω, nur fut. u. aor., das praes. ist ἐγχάσκω (s. χαίνω), angähnen, πρὸς τὴν σελήνην εγχανών, Luc. Icarom. 13. Dah. – a) mit offenem Munde nach Etwas schnappen, gierig nach Etwas trachten, τῷ πλακοῠντι ἐγχανών Alciphr. 1, 22. – b) Einem (mit offenem Maule) ins Gesicht lachen, ihm Hohn bieten, ἰδιώταις ἐγχανών Luc. Peregr. 13; im med., κοὐκ ἐγχανεῖταί σ' ἐξαπατῶν Ar. Vesp. 1007, vgl. 1349 Ach. 1197. – c) großprahlen (großmäulig sein), μὴ γὰρ ἐγχάνοι ποτέ Ar. Ach. 221.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 712.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: