ἐγ-χειρίδιος

[713] ἐγ-χειρίδιος, in der Hand (gehalten), κλάδοι, Aesch. Suppl. 22. Daher τὸ ἐγχειρίδιον, Handmesser, Dolch, Her. 1, 12; Plat. Gorg. 469 d; Xen. Hell. 2, 3, 23; Thuc. 3, 70 u. sonst; Handgriff, κώπης Ath. V, 204 a; Poll. 1, 90; Handhabe, Theophr. Bei Sp., wie Longin. u. Philostr., = Handbuch.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 713.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: