ἐγ-χειριστής

[713] ἐγ-χειριστής, ὁ, = ἐγχειρητής, d. l. bei Adamant. Physiogn. 2, 27.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 713.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: