ἐγ-χλαινόω

[713] ἐγ-χλαινόω, mit der χλαῖνα bekleiden, Lycophr. 974, im med.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 713.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: