ἐγ-χρίμπτω

[714] ἐγ-χρίμπτω, mit Gewalt, schnell hinausbringen, ἐν νύσσῃ ἵππ ος ἀρίστερος ἐγχριμφϑήτω, dicht am Ziel hingelenkt, Il. 23, 338, wie 334 σὺ μάλ' ἐγχρίμψας ἐλάαν σχεδὸν ἅρμα; ἐγχριμφϑεὶς πύλῃσιν 17, 405; αἰχμὴ ὀστέῳ ἐγχριμφϑεῖσα, die bis auf den Knochen gedrungene Spitze, 5, 662, vgl. 7, 272; νωλεμὲς ἐγχρίμπτοντο, sie drangen mit Gewalt auf einander ein, 17, 413; ἐλάφοις ἐγχριμπτομένα, d. i. jagend, Eur. Hipp. 218; sp. D.;βᾶριν τῇ γῇ, ans Land stoßen, Her. 2, 60, vgl. 9, 98 ἐγχρίμψας τῷ αἰγιαλῷ sc. ναῠν; ἐγχριμπτόμενοι καὶ ψαύοντες 2, 93; öfter absol., nahe kommen, μή τις ἡμῖν ἐγχρίμπτῃ Soph. El. 886; μυχάτῃ ϑαλάσσῃ Ap. Rh. 2, 398; γυναικί, wie πλησιάζειν, vom Beischlaf, Her. 4, 113. – Vom Biß giftiger Thiere, οἷσιν ἐνιχρίμψη δάκος Nic. Th. 336; vgl. Ap. Rh. 4, 1512; vom Angriff des Elephanten, Opp. C. 2, 535; von Krankheiten, befallen, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: