ἐγ-χραύω

[714] ἐγ-χραύω, hineinstoßen, -schlagen, ἐνέχραυε τὸ σκῆπτρον ἐς τὸ πρόςωπ ον Her. 6, 75.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: