ἐγ-χρῄζω

[714] ἐγ-χρῄζω, nöthig haben, εἴς τι, Geop.; τὰ ἐγχρῄζοντα, der Bedarf, Luc. hist. conscr. 22.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: