ἐγ-χυματίζω

[714] ἐγ-χυματίζω, einen Trank, Arzenei eingießen, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: