ἐγ-χωρέω

[714] ἐγ-χωρέω, Raum geben, gestatten; ὅσον ἐνεχώρεε ἡ δεκάτη οἱ Her. 2, 135; ἐὰν ἐγχωρῇ τὸ ὕδωρ, die Wasseruhr, die Zeit, Dem. 44, 45; Xen. Equ. 12, 13 ὁ χρόνος ἐγχωρεῖ ἀποστρέψαι. Gew. imperf. ἐγχωρεῖ, es geht an, ist möglich, B. A. 95, = ἐνδέχεται; τινί, Antiph. 1, 7; τινὶ ὑβριστῇ εἶναι Lys. 24, 15; im Ggstz von οὐ προςήκει, Plat. Legg. XI, 916 e u. öfter; τινίεἰδέναι Rep. III, 403 e; mit acc. c. inf., Soph. 264 d Rep. III, 408 e; ἔτι ἐγχωρεῖ, noch ist es Zeit, Phaed. 116 e; vgl. Xen. Hell. 2, 2, 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 714.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: