ἐγ-χωστήριος

[715] ἐγ-χωστήριος, zum Ein-, Zudämmen dienlich, ὄργανα ἐγχ. τάφρων App. Civ. 5, 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 715.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: