ἐθίζω

[720] ἐθίζω, fut. att. ἐϑιῶ, Xen. Cyr. 3, 3, 53, perf. εἴϑικα, Hell. 6, 1, 15, perf. u. aor. pass. εἴϑισμαι, εἰϑίσϑην, ich gewöhne; εὐϑὺς ἐκ νέου ἐϑ. αὑτὸν τοῖς αὐτοῖς χαίρειν Plat. Gorg. 510 d; so oft mit inf., der auch τό bei sich hat, Xen. Mem. 2, 1, 2; ἔϑη πονηρὰ οὐδέποτε ἐϑίζειν δεῖ Legg. VI, 706 d; wie ταὐτά τινα Xen. Hell. 6, 1, 15; πρός τι, Luc. Anach. 20. – Pass., gewöhnt werden, perf., gewöhnt, gewohnt sein, s. εἴωϑα unter ἜΘω; οἷα εἴϑισϑε ὑμεῖς τῶν ἄλλων ἀκούειν Plat. Apol. 38 e; so c. inf. Thuc. 1, 77 u. Folgde; αἱ εἰϑισμέναι τιμωρίαι, die gewohnten, üblichen Strafen, Din. 2, 3; Λακεδαιμόνιοι δὲ τῶν εἰϑισμένων ἐποίησάν τι, von dem Gewöhnlichen, Pol. 4, 34, 1. Bei Sp. heißt ἐϑίζω auch sich gewöhnen, παίζειν εἴϑιζον καὶ σκώπτειν Plut. Lyc. 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 720.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: