ἐθειράζω

[718] ἐθειράζω, behaart sein, ἄνδρες καλὸν ἐϑειράζοντες Theocr. 1, 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: