ἐθελούσιος

[718] ἐθελούσιος, ον, auch 3 End., freiwillig; οὐκ ἀνάγκῃ ἀλλ' ἐϑελούσιοι καὶ χάριτος ἕνεκα ἐξιόντες Xen. Cyr. 4, 2, 6, vgl. 6, 3, 12 Hell. 4, 8, 10, wo ἐϑελούσιαι πόλεις steht; Sp. Auch von Sachen, τὸ ἐρᾶν ἐϑελούσιόν ἐστι, ist etwas Freiwilliges, ist Sache der Willkür, Xen. Cyr. 5, 1, 5. – Adv., Xen. Hier. 11, 12, l. d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: