ἐθελο-δουλεία

[718] ἐθελο-δουλεία, , freiwillige Knechtschaft; Plat. Conv. 184 c; Luc. Nigr. 23 Herc. cond. 5. Bei Suid. u. Hdn. epim. p. 221 ἐϑελοδουλία.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika