ἐθελο-φιλό-σοφος

[718] ἐθελο-φιλό-σοφος, der Philosoph sein will, VLL., wie B. A. p. 95 aus Thuc.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika