ἐθελ-ακριβής

[718] ἐθελ-ακριβής, άς, der sehr genau sein will, Schol. Luc. Vit. auct. 21.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 718.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: