ἐθισμός

[720] ἐθισμός, , die Gewöhnung; Arist. Eth. 1, 7. Nach B. A. p. 93 = ἔϑος, Gewohnheit, bei Posidipp.; ἐκ τῶν ἐϑισμῶν, nach dem Brauch, Pol. 3, 110, 4, vgl. 1, 17, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 720.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: