ἐκεῖσε

[759] ἐκεῖσε, dorthin; Aesch. Pers. 703 u. Folgde; oft ἐνϑένδε ἐκεῖσε, auch mit dem Artikel, τὴν ἐνϑένδε ἐκεῖσε καὶ δεῠρο πάλιν πορείαν Plat. Rep. X, 619 e; in die Unterwelt, Plat. oft. S. ἐκεῖ;ἐκεῖσε καὶ δεῦρο, Eur. Hel. 1140 u. sonst; λόγοισι χαίρει, τὸν δὲ νοῦν ἐκεῖσ' ἔχει, nach einer andern, verkehrten Seite hin, Phoen. 363; – ἐκεῖσε τοῠ λόγου ἄνειμι Her. 7, 239. – Bei Hippocr. u. Sp. = ἐκεῖ, dort, vgl. Lob. zu Phryn. p. 44.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 759.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: