ἐκ πτύω

[777] ἐκ πτύω (s. πτύω), ausspucken, ausspeien; στόματος ἐξέπτυσεν ἅλμην, aus dem Munde, Od. 5, 522; Ar. Vesp. 792; übertr., ausplaudern, ὅσα ἀποῤῥητα ἐπιστεύϑη Ael. H. A. 4, 44; auswerfen, von Fehlgeburten, ibd. 12, 17; vom Meere, Theodorid. 2 (VI, 224); – verabscheuen, N. T. – Das fut. med. braucht wie das act. Mel. 66 (V, 197).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 777.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: