ἐκ-βαρβαρόω

[754] ἐκ-βαρβαρόω, ganz zum Barbaren machen, verwildern lassen, im Ggstz des Hellenischen; τὴν πόλιν καὶ τὴν νῆσον τῷ βασιλεῖ κατεδούλωσεν Isocr. 9, 20; Plat. Epist. VIII, 353 a; vgl. Arist. bei Ath. XIV, 632 a οἷς συνέβη ἐξ ἀρχῆς Ἕλλησιν οὖσιν ἐκβεβαρβαρῶσϑαι; Pol.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: