ἐκ-βεβαιόομαι

[754] ἐκ-βεβαιόομαι, bestätigen, befestigen, τὴν νίκην Plut. Ages. 19 u. öfter, wie a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: