ἐκ-βλάστησις

[754] ἐκ-βλάστησις, , das Auskeimen, Ausschlagen, Geopon.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: