ἐκ-βοηθέω

[754] ἐκ-βοηθέω, ausrücken, um Beistand zu leisten; εἰς τὸν ἰσϑμόν Her. 9, 26; einen Ausfall machen, von Belagerten, Thuc. 1, 105 u. A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 754.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: