ἐκ-βυθίζομαι

[755] ἐκ-βυθίζομαι, aus der Tiefe herauskommen, Callistr. stat. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 755.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: