ἐκ-γαμίσκομαι

[755] ἐκ-γαμίσκομαι, = ἐκγαμέομαι, Ev. Luc. 20, 34, bei Lachm. simpl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 755.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: