ἐκ-δέχομαι

[756] ἐκ-δέχομαι, 1) Etwas von Einem aufnehmen, es ihm abnehmen, τινί τι, Il. 13, 710; Ὀρέστην ἐξεδεξάμην πατρί Aesch. Ch. 751; τὰ εἰς πόλεμον παρὰ πατρός, d. i. vom Vater lernen, Her. 2, 166; παῖς παρὰ πατρὸς ἀρχὴν ἐξεδέξατο, überkam die Regierung vom Vater, folgte ihm in der Regierung, 1, 26. 106, öfter, u. Folgde; auch ohne den acc., Φραόρτεω τελευτήσαντος ἐξεδέξατο Κυαξάρης Her. 1, 16, folgte ihm nach; ähnl. ἡ Περσικὴ κα, ἀπὸ ταύτης ἐκδεκομένη Ἀσσυρίη 4, 39; so auch ἐκδεξάμενον εἰπεῖν Plat. Conv. 189 a, gleich darauf; vgl. ὥσπερ σφαῖραν ἐκδεξάμενος τὸν λόγον, Euthyd. 277 b. – 2) aufnehmen in sich, τὰ πάντα ἐν αὑτῷ Plat. Tim. 50 e; dah. λόγους, verstehen, auffassen, Pol. 10, 8, 12; D. Sic. 14, 56, u. bes. Schol. – 3) erwarten, κεῖνον ἐνϑάδ' ἐκδέχου Soph. Phil. 123; Dem. 5, 18; ἕως ἂν γένηταί τι D. Hal. 6, 67. – Anders Her. τοὺς Σκύϑας ἐξεδέξατο πόνος 4, 1, vgl. Pol. 1, 65, 2, empfangen, erwarten. – Aber πόλεμον, übernehmen, Plat. Menex. 245 a; τὴν αἰτίαν, die Schuld auf sich nehmen, Dem. 19, 37.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 756.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: