ἐκ-δακρύω

[756] ἐκ-δακρύω, in Thränen ausbrechen, weinen; ποῖ' ἐκδακρῦσαι (δοκεῖς ἐμέ) Soph. Phil. 278; Eur. Phoen. 1344 u. Sp., wie Plut., der es auch von Pflanzen für »Harz ausschwitzen« gebraucht, de Is. et Os. 81.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 756.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: