ἐκ-δειματόω

[756] ἐκ-δειματόω, in Schrecken setzen; μηδ' αἱ μητέρες τὰ παιδία ἐκδειματούντων Plat. Rep. II, 381 e; Sp. bes. im pass., wie Dion. Hal. de adm. vi Dem. 54.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 756.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: