ἐκ-δημέω

[756] ἐκ-δημέω, ein ἔκδημος, außer Landes sein, in die Fremde gehen, Soph. O. R. 114; Her. 1, 30; Plat. Legg. XII, 952 d u. Sp., wie Aristaen. 2, 13.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 756.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: