ἐκ-δονέω

[757] ἐκ-δονέω, herausschwingen, werfen, übertr., φρένες ἐκδεδόνηντο Agath. 24 (XI, 64), sind verwirrt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 757.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: