ἐκ-δόσιμος

[757] ἐκ-δόσιμος, verdungen, Poll. 7, 200; bei Ath. XV, 680 c Erkl. von συνϑηματιαῖος, bestellt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 757.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: