ἐκ-θεατρίζω

[760] ἐκ-θεατρίζω, aufs Theater bringen, übh. zur Schau stellen, Pol. 12, 8, 7, wie Ath. IX, 506 f; bes. dem öffentlichen Spott aussetzen, an den Pranger stellen, Pol. 3, 91. 30, 17; entblößen, 5, 15, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 760.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: