ἐκ-θερμαίνω

[760] ἐκ-θερμαίνω, ganz u. gar erwärmen; Arist. probl. 2, 35; Theophr.; ἐκϑερμανϑέντες ἀπὸ τῆς μέϑης Timae. bei Ath. II, 37 b. – Dutch Hitze herausbringen, vertilgen, ἐκτεϑέρμαγκε Plut. de audit. 10 E., neben ἐξωϑέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 760.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: