ἐκ-θηλάζω

[760] ἐκ-θηλάζω, aussaugen; αἷμα Theocr. 2, 56; pass., von den Brüsten, Arist. H. A. 7, 11 u. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 760.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: