ἐκ-θηλύνω

[760] ἐκ-θηλύνω, ganz verweichlichen, verzärteln; Hippocr.; τὴν νεότητα Dion. Hal. 7, 9; ἐκτεϑήλυται D. C. 50, 27; ἐκτεϑηλυμμένος καὶ τῇ ψυχῇ καὶ τῷ σώματι Pol. 37, 2, 2, vor Bekk. ἐκτεϑηλυμένος, wie Luc. D. D. 5, 3; ἐκτεϑηλυσμένος, Poll. 6, 126. – Bei E. M. 473, 35 = zum Femininum machen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 760.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: