ἐκ-θοινάομαι

[760] ἐκ-θοινάομαι, dep. pass., ausfressen, ἧπαρ ἐκϑοινήσεται Aesch. Pr. 1025.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 760.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: