ἐκ-θρώσκω

[761] ἐκ-θρώσκω (s. ϑρώσκω), heraus-, hervorspringen; Ἀπόλλων ἀντίος ἐξέϑορεν Il. 21, 539; κραδίη ἔξω στηϑέων ἐκϑρώσκει, es springt das Herz aus der Brust, schlägt heftig, 10, 95; ἔκϑορε δίφρου 16, 427; ναῶν Aesch. Pers. 449; ἐμᾶς χϑονὸς ἔκϑορε, eile aus dem Lande, Soph. O. C. 233; auch mit dem accus., δίκτυον, aus dem Netz, Ep. ad. 417 (IX, 371). Aus dem Schooß der Mutter, zur Welt kommen, H. h. Apoll. 119. – Auch in sp. Prosa, ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐκϑορεῖν Luc. D. Mar. 2, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: