ἐκ-θύω [2]

[761] ἐκ-θύω (s. ϑύω), hinopfern, bes. zur Sühnung, Soph. El. 562; hinopfern, zu Grunde richten, Eur. Or. 188 Cycl. 370. – Med., durch ein Opfer aus-, versöhnen, ἄγος Her. 6, 91; τέρατα D. Cass. 41, 14; ὑπέρ τινος, für Einen ein Sühnopfer darbringen, um ein Unglück von ihm abzuwenden, Plut. Alex. 50; ἐκϑύσασϑαι ϑεοῖς Strab. 6, 2, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: