ἐκ-καλαμάομαι

[761] ἐκ-καλαμάομαι, med., mit der Angel herausholen, übertr., Ar. Vesp. 609.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 761.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: