ἐκ-κατα-νύω

[762] ἐκ-κατα-νύω, = κατανύω, Soph. O. C. 1558, nach Herm. Conj.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 762.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika