ἐκ-κατ-έπαλτο

[762] ἐκ-κατ-έπαλτο, Il. 19, 351, wo vor Bekker ἐκ κατέπαλτο stand, sie schwang sich daraus hinab, von ἐκκαταπάλλω, oder sync. aor. von ἐκκατεφάλλομαι; doch accentuirt man ἐπᾶλτο.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 762.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: