ἐκ-κλάω

[763] ἐκ-κλάω (s. κλάω), abbrechen; τὰ παλαιὰ τοῠ σώματος μέρη ἐκκεκλάσϑαι Plat. Rep. X, 611 d, τὸ ϑράσος ἐκκέκλασται, der Muth ist gebrochen, Plut. amat. 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 763.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: